Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. KAVAK NURİ (2019). Kırım Tatarları’nda Evlenme ve Sonuçları Üzerine Bir Tahlil. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 236-245. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034730)
 2. KAVAK NURİ (2019). Osmanlı Bürokrasisinde Kırım Kökenli Memurlar. III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 246-253 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5034743)
 3. KAVAK NURİ (2018). Osmanlı Devlet Nezdinde Kırım Hanları’xxnın Konumu. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4725442)
 4. KAVAK NURİ (2018). Kırım Hanlığı Kadıasker Defterlerinin Dil ve Üslubu. X. ULUSLARARASIDÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 999-1019. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5000418)
 5. KAVAK NURİ (2018). The Sharia Court Records (Seriye Sicils) Between The Basic Resources Of Eastern European Works. CONGRESS OF INTERNATIONAL EASTERN EUROPEAN STUDIES (CIEES)2018BOOK SERIES (1)Concepts, Sources andMethodology in Eastern EuropeanStudies, 1, 397-412. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4609843)
 6. KAVAK NURİ (2018). Kocaeli Kırım Diasporasından Vatan Kırım’xxa Ulaşan Köprü (Kocaeli Kırım Tatar Kültür ve Dayanışma Derneği). Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V, 3, 1463-1474. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5126801)
 7. KAVAK NURİ (2018). Kırım Hanliği’nin Yıkılışı ve Göç Süreci. 100. Yılında Kırım Halk Cumhuriyeti, Kurultay ve Numan Çelebi Cihan’xxın Şehadeti Uluslararası Sempozyumu, 26-40. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4610027)
 8. KAVAK NURİ (2018). Balkanlardaki Heterodox İnanç Sistemi İçinde Gagavuzlar. 1. Uluslararası Devleti Olmayan Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Gagavuz Dili, Tarihi, Coğrafyası ve İnanç Sistemleri, 191-198. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4488053)
 9. KAVAK NURİ,GURULKAN KEMAL (2017). Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Aziziye’xxli Uluslararası Emirdağ Sempozyumu (Özet Bildiri/SözlSunum)(Yayın No:3974225)
 10. KAVAK NURİ (2017). Tarhanlık Makamı ve Hacı Geray’xxın Tarhanlık Yarlığı. 1. Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, 138-144. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3953986)
 11. KAVAK NURİ (2017). Kırım Hanlığı’xxnda Kabile Aristokrasisi. Euro Asia Summit, 68-68. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3954862)
 12. KAVAK NURİ (2016). Dünden Bugüne Karay Türkleri. 2016 Yılı Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 4, 217-225. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3288050)
 13. KAVAK NURİ (2016). KIRIM TATARLARI NIN GÖÇÜ VE ANAVATA DÖNÜŞ SÜRECİ. ULUSLARARASI OSMANELİ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ INTERNATIONAL OSMANELİ SOCIAL SCIENCES CONGRESS 12-13-14 Ekim /October 2016, 33-42. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3288897)
 14. KAVAK NURİ (2015). XVII Yüzyılda Karasu Kazası nda Aile Kurumu Şer iyye Sicillerine Göre. Bekir Çobanzade’nin Dünyası Türkoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2263910)
 15. KAVAK NURİ (2015). Kırım Hanlığı nda Akıncılık ve Köle Ticareti. Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail Bey Gaspıralı Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2264242)
 16. KAVAK NURİ (2015). KIRIM TATARLARI NIN KOCAELİ VİLAYETİNE YERLEŞMELERİ VE GÜNÜMÜZDE ÖRGÜTLENME SORUNLARI. ULUSLARARASI KARA MÜRSEL ALP VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU-II, 1, 475-480. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3290458)
 17. KAVAK NURİ (2015). Kırım Tatarları nın Kocaeli Vilayetine Yerleşmeleri ve Günümüzde Örgütlenme Sorunları. Uluslararası Kara Mürsel ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 36-37. (Özet Bildiri/)(Yayın No:2264082)
 18. KAVAK NURİ (2014). Kırım Hanlığı nın Sosyo Ekonomik Yapısı İçinde Yağma Akınlarının Yeri. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2263082)
 19. KAVAK NURİ (2014). Kırım Tatarları nda Gündelik Hayat XVII XVIII Yüzyıl. Gaspıralı İsmail Bey’in Ölümünün 100. Yılında Dilde Fikirde İşte Birlik’te Neredeyiz ? Uluslararası Sempozyum (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2262923)
 20. KAVAK NURİ (2013). Karasu Kazası nın Fiziki Mekanları 1980 1750. Bekir Çobanzade’nin Dünyası Türkoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2262560)
 21. KAVAK NURİ (2012). Karasu Kazası nda İktisadi Hayat 1680 1750. Bekir Çobanzade’nin Dünyası Türkoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2262695)
 22. KAVAK NURİ (2012). The Material Use In Secondary Education Republic Of Turkey Revolution History An Kemalism Textbooks 1960 2010. 4 th International Congress Of Educational Research (Özet Bildiri/)(Yayın No:2263711)
 23. KAVAK NURİ (2012). Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri. Moşternirea Istorica A tatarılor II, Universitatea “Babeş-Bolyaı” ClujNapoca Instıtutul De Turcologie Şı Studii Central-Asiatice (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2263408)
 24. KAVAK NURİ (2010). Kırım Tatar Mutfağı ve Mutfak Araç Gereçleri Şer iyye Sicillerine Göre. Uluslararası Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Mutfak Kültürü) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2262386)
 25. KAVAK NURİ (2010). Osmanlı da Girişimcilik ve Mudarebe Usulü. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2262093)
 26. KAVAK NURİ (2009). Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri ve Kültürel Önemi. Uluslar Arası Tatar Türkçesi Bilgi Şöleni (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2261676)
 27. KAVAK NURİ (2009). Kırım Hanlığı Şer iyye Sicilleri nde Karaim İzleri. Uluslararası A.S. Firkoviç Anısına Karay Türkleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2261930)
 28. KAVAK NURİ (2008). Kırım ın Karasu Kazası nın Sosyo Kültürel Yapısı 1700 1750 Şer iyye Sicillerine Göre. Uluslar Arası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2261479)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. KAVAK NURİ (2015). Kırım Tatar Türkiye Diasporası İçinde Eskişehir Teşkilatlarının Rolü. Göç Kültür ve Kimlik Kapsamında Eskişehir Kırım Tatarları Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2264671)
 2. KAVAK NURİ (2014). Osmanlı Muhakeme Sisteminde Katiplik Mesleğinin Yeri ve Önemi. 13. Ulusal Büro Yönetim ve Sekreterlik Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2264551)
 3. KAVAK NURİ (2009). Osmanlı Adalet Sisteminde Gayr i Müslimlerin Yeri ve Örnekleri. İnsan Hakları ve Din Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2264393)