Eskişehir ili Alpu kazasına bağlı Gökçekaya Köyü’nden bir baba ile Başören Köyü’nden bir annenin evladı olarak 1970 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının memuriyeti nedeniyle İlkokulu Trabzon-Vakfıkebir’de, Ortaokulu Kırklareli’nde “Okul Birincisi”, Lise eğitimini de aynı okulda “Okul İkincisi” olarak tamamlamıştır. Ardından 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü “Bölüm Birincisi” derecesiyle, daha sonra ise 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Osmanlı Devleti İle Kırım Hanlığı Arasındaki İlişkiler (XVI. Ve XVII. Yüzyıllar Arası)” konulu tezi ile Yüksek Lisansı’nı, 2008 yılında da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kırım’ın Karasu Kazası 1683-1744 (Şer’iyye Sicillerine Göre)” adlı doktora teziyle Doktora eğitimini bitirmiştir. Meslek hayatının ilk döneminde çeşitli eğitim-öğretim kurumlarında çalışan Nuri KAVAK, 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Tarih Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Uzmanlık alanı olan “Kırım Tatarları’nın Hanlık Dönemi” ile alakalı çok sayıda uluslar arası düzeyde olmak üzere makale ve bildirisi bulunan Nuri KAVAK, evli ve iki çocuk babasıdır.