1. KAVAK, N. Kırım Hanlığı ve Osmanlı-Kırım Münasebeti, Kırım Tatarları’nın Dünü ve Bugünü Konulu Panel, 25 Aralık 2008.
 2. KAVAK, N. “Atatürkçülük Üzerine”, Balıkesir K.K. Astsubay M.Y.O., Balıkesir 22.09.2014.
 3. KAVAK, N. Atatürk ve Gençlik, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 90. Kutlama Etkinlikleri, Eskişehir Valiliği, 21 Mayıs 2009.
 4. KAVAK, N. Osmanlı Eğitim Sistemi ve Gelişimi, Osmanlıdan Günümüzde Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği Konulu Konferans, 25 Kasım 2009.
 5. KAVAK, N. Dünden Bugüne Eskişehir Mevlevihane’si Konulu Konferans, 18 Aralık 2009.
 6. KAVAK, N. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, Mehmet Akif’i Anma ve İstiklal Marşı Konulu Konferans, 12 Mart 2009.
 7. KAVAK, N. “Osmanlı’da Kadın”, Osmanlı’da Kadın Paneli, 9 Mart 2014.
 8. KAVAK, N. “Uluslararası İlişkilerde Kırım Meselesi”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 05.11.2014 20.00.
 9. KAVAK, N. “Karadeniz’e Sahip Olmak Kırım’dan Geçer”, Türk Sağlık Sen., Sayı: 28 Ankara Temmuz 2014.
 10. KAVAK, N. “Uluslararası İlişkilerde Kırım Meselesi” Tartışma Oturumu, Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800), 3-5 Aralık 2014 Sakarya.
 11. KAVAK, N. “Ukrayna Hatmanlarının Diplomatik Faaliyetleri” Oturum Başkanı, Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu Kazak Dönemi (1500-1800), 3-5 Aralık 2014 Sakarya.
 12. KAVAK, N. “17. Uluslararası Türk Tatar Folklor Festivali”, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği, 08-12 Eylül 2011 Mecidiye/Romanya.